Lagu BaruIndo Top HitsBarat Top HitsK-Pop Top Hits

    Download lagu Nhạc Thần Chú Phật Giáo Tiếng Phạn

    Nhạc Thần Chú Phật Giáo (Tiếng Phạn)

    3 Years ago

    CHÚ ĐẠI BI (TIẾNG PHẠN) - Tránh được tà ma, hung khí, an thần, dễ ngũ.

    2 Years ago

    NGỌT NGÀO thần chú Kim Cang Tát Đỏa với hoa anh đào nhẹ nhàng rơi - Om Vajrasattva Hum

    2 Years ago

    Phật A Di Đà (Thần Chú Tiếng Tây Tạng)

    2 Years ago

    THANH THẢN giai điệu Thần Chú Dược Sư - Tayatha Om Bekanze Bekanze - Medicine Buddha Mantra

    1 Year ago

    Thần Chú Phật Thích Ca Mâu Ni tiếng Phạn rất hay

    2 Months ago

    Thần Chú Kim Cang Tát Đỏa - Tịnh hóa tất cả nghiệp chướng sâu dày (Om Benza Satto Hum)

    1 Year ago

    cô gái hát thần chú quan âm thập nhất diện remix cực hay

    5 Months ago

    Chú Lăng Nghiêm( tiếng phạn)–Shurangama Mantra--Thần Chú Uy Lực Nhất Trong Phật Giáo- chú trừ tà

    2 Years ago

    Nhạc Phật Giáo : Nhạc Chú Chuẩn Đề (Tiếng Phạn).FLV

    8 Years ago

    Hot Girl Đọc Thần Chú Quan Âm Thập Nhất Diện Remix ( Tiếng Phạn ) Cực Hay|Nghe Là Nghiện

    3 Months ago

    NHẠC PHẬT GIÁO HAY NHẤT - CHÚ ĐẠI BI (TIẾNG PHẠN CÓ CHỮ)

    3 Years ago

    Nhạc Thần Chú “Om Mani Padme Hum” (Tiếng Tây Tạng)

    3 Years ago

    ♫ Chú Om Mani Padme Hum tiếng Phạn nhẹ nhàng ( rất hay) Có Phần Tập Hát

    1 Year ago

    Dược Sư tâm chú - Heart Mantra of Medicine Master Buddha for Healing

    2 Years ago

    Thần Chú Tỳ Lô Giá Na Phật(Đại Nhật Như Lai Thần Chú) (Tiếng Phạn)

    2 Years ago

    Bát nhã tâm kinh | 21 Biến Tiếng Phạn - Peto (Lyric)

    1 Year ago

    Án Mani Bát Mi Hồng Tiếng Phạn 21 Biến - Cuộc Đời Đức Phật (Peto)

    2 Years ago

    TỰ HỌC HÁT TIẾNG PHẠN (108 biến)

    1 Year ago

    CHÚ ĐẠI BI 藏传大悲咒 TIẾNG PHẠN 10 biến

    4 Years ago
  Home

Music speaks what cannot be expressed, soothes the mind and gives it a rest, heals the heart and makes it whole, flows from heaven to the soul....Terakhir diperbaharui : 16 Nov 2019